Default sisuala

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

  • Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).
  • Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).
  • Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).
  • Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).
  • Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht). Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rivest OÜ veebilehel rivest.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe külastaja (edaspidi külastaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Külastajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Rivest OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks pakkumise küsimine või Rivest OÜ-ga meili teel ühendust võtmine. Teenused on kõik Rivest OÜ poolt pakutavad teenused.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab külastaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Rivest OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid külastajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel: Rivest OÜ kasutab isikuandmeid külastaja poolt esitatud päringule vastamiseks ja pakkumiste tegemiseks, külastajaga suhtlemiseks ja arvete edastamiseks.

Isikuandmete töötlemine

Rivest OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Külastajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks. Kolmas osapool on Rivest OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Rivest OÜ külastajatele tooteid ja teenuseid. Rivest OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid osapooli, kes pakuvad: e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi; veebilehe majutust; veebilehe kasutusstatistika analüüsi; sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi, raamatupidamistarkvara kasutamist. Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele osapooltele, edastab Rivest OÜ külastaja isikuandmeid koostööpartneritele. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik külastajale teenuse osutamiseks. Rivest OÜ veebileht võib sisaldada linke teiste ettevõtete veebilehtedele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installeeritud kolmandate osapoolte teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Rivest OÜ soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikaid. Rivest OÜ ei vastuta nende kolmandate osapoolte teenusepakkujate privaatsustavade või sisude eest. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS Rivest OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusest tulenevalt vajalik ja/või nende kogumise eesmärgi täitmiseks oluline. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Rivest OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide külastajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.